Dotacje na innowacyjne projekty

Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych tzw.twardych o wartości przekraczających
0,5 mln zł.

Biznes plany i analizy finansowe

Przygotowanie dokumentów analitycznych w tym:

 • Biznes plan inwestycji
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza NPV oraz inne analizy
 • Analiza finansowa oraz ekonomiczna

Doradztwo w rozwoju firm

Ścieżka doradztwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów:
Etap I: Diagnoza
Etap II: Doradztwo bezpośrednie
Etap III: Strategia
Etap IV: Monitoring wdrożenia

Szkolenia z zakresu Funduszy UE

Realizujemy m.in.

 • Specjalista ds.Funduszy UE
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza Finansowa i Ekonomiczna w projektach UE
 • Wykładamy zagadnienia funduszowe na 5 uczelniach wyższych.

Dotacje na innowacyjne projekty

Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych tzw.twardych o wartości przekraczających
0,5 mln zł.

Biznes plany i analizy finansowe

Przygotowanie dokumentów analitycznych w tym:

 • Biznes plan inwestycji
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza NPV oraz inne analizy
 • Analiza finansowa oraz ekonomiczna

Doradztwo w rozwoju firm

Ścieżka doradztwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów:
Etap I: Diagnoza
Etap II: Doradztwo bezpośrednie
Etap III: Strategia
Etap IV: Monitoring wdrożenia

Szkolenia z zakresu Funduszy UE

Realizujemy m.in.

 • Specjalista ds.Funduszy UE
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza Finansowa i Ekonomiczna w projektach UE
 • Wykładamy zagadnienia funduszowe na 5 uczelniach wyższych.

FAQ

W jaki sposób sprawdzamy czy klient jest zadowolony z naszych usług?

W trakcie realizacji usług doradczych stosujemy tzw. monitoring jakości. Mówiąc wprost pytamy czy klient jest usatysfakcjonowany z przeprowadzonego szkolenia lub doradztwa. Prace doradcze kończą się zazwyczaj mierzalnym efektem np. przyznaniem dotacji, opracowaniem dokumentu strategicznego np. Mapa Drogowa lub konkretnym, mierzalnym wzrostem przychodów.

Stosujemy również wywiad telefoniczny lub mailowy aby klient mógł ocenić jakość oraz efektywność wykonanej usługi. Cieszymy się, gdy klient osiąga sukces a bardzo często nagrodą dla nas jest kolejne zlecenie. Jeśli klient jest niezadowolony z usługi Stosujemy procedurę reklamacji.

Procedura reklamacji usługi szkoleniowej/doradczej:

1.Klient ma prawo oczekiwać, że:
A) Zostaną spełnione założone cele szkolenia/doradztwa.
B) Zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia/warsztatów odpowiadała Art of Finance).
C) Prowadzący/Expert/Doradca będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych/zagadnień dotyczących doradztwa.
D) Prowadzący szkolenie/Doradca przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych.
E) W czasie szkolenia/doradztwa zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia/warsztatów uzgodniony z Zamawiającym.
F) Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy dotyczącej zakupu usług szkoleniowych/usług doradczych.

2.Firma Art of Finance ma prawo oczekiwać, że:
A) Uczestnicy szkolenia/warsztatów w pełni zaangażują się w proces kształcenia.
B) Uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera/doradcę działaniach i ćwiczeniach.
C) Uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia/warsztatów/doradztwa reguł.
D) Zostaną spełnione inne formalne warunki umowy dotyczącej zakupu usług szkoleniowych/usług doradczych.

3.Uczestnik szkolenia/warsztatów (w przypadku szkoleń otwartych/doradztwa w formie otwartej) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych/doradztwa w formie zamkniętej) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.

4.Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.

5.Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia/warsztatów/doradztwa

6.Organizator szkolenia/warsztatów/doradztwa zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.

7.Organizator szkolenia/warsztatów/doradztwa ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8.Organizator szkolenia/warsztatów/doradztwa ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

9.Organizator szkolenia/warsztatów/doradztwa zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie.

10.Możliwe formy rekompensaty:
A) Powtórzenie szkolenia/warsztatów/doradztwa w innym terminie.
B) Zniżka 10% na kolejne szkolenie/warsztaty/doradztwo.
C) Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.

11.Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Wartość dla Państwa – bezpieczeństwo jakości usług oraz dbająca o racje klienta procedura reklamacji

Jak wygląda proces pozyskania dotacji?

Dotacje dystrybuowane są przeważnie w trybie konkursowym. Konkursy w ramach jednego działania ogłaszane są z częstotliwością raz na rok lub rzadziej. Właściwa agencja ogłasza konkurs. Dzieje się to przeważnie z około 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Konkurs trwa około 3-4 tygodni. Wtedy należy złożyć dokumentację aplikacyjną. Wyniki w formie listy rankingowej pojawiają się po około 3-6 miesiącach od zakończenia konkursu.
Ile firm jest chętnych a ile dostaje dotacje? W każdym konkursie proporcje są różne ale widoczna jest pewna zależność, przykładowo:

 • 400 firm składa dokumentacje (wniosek + biznes plan + inne załączniki)
 • 200 firm trafia na listę rankingową
 • 80 firm uzyskuje dofinansowanie (firmy z największą liczbą punktów)

Zgodnie z powyższym odsetek przyznanych dotacji to około 20% aplikujących.

 

Wartość dla Państwa – Współpraca z wyspecjalizowaną doświadczoną firmą konsultingową. Konkursy na dotacje nie są częste (1 konkurs na 2-3 lata) – szkoda czasu na eksperymenty w wyborze wykonawcy – warto postawić na firmę z doświadczeniem.

Skąd wiem czy mam szanse na dotacje?

Po jednym, maksymalnie dwóch spotkaniach z klientem określamy jakie są szanse na pozyskanie dotacji. Potrafimy to zrobić na podstawie naszych kilkunastoletnich doświadczeń z wcześniejszych konkursów. Należy jednak podkreślić, iż nie rozstrzygamy konkursów, na wynik wpływają także rezultaty projektów złożonych przez innych aplikujących. Wyznajemy zasadę szczerości w informowaniu klienta o jego szansach. Nie podpisujemy umowy z każdym klientem. Jeśli projekt jest słaby lub się nie kwalifikuje, doradzamy co w nim warto zmienić. Jeśli jest to niemożliwe, nie podpiszemy z klientem umowy. Dodatkowo, jeśli wniosek klienta odpadnie w trakcie oceny formalnej zwracamy wpłaconą zaliczkę – zgodnie z zapisem w umowie.

 

Wartość dla Państwa: Ryzyko czy Państwa firma kwalifikuje się do danego konkursu ponosi AOF.

Dlaczego mam płacić zaliczkę?

Inne firmy proponują mi usługę bez zaliczki.

Dobre firmy doradcze nigdy nie rezygnują z zaliczki. Dzieje się tak dlatego, że konkursy są cykliczne, a dokumentacje aplikacyjne bardzo złożone. Trudno przygotować dokumenty wcześniej, ponieważ konkursy ogłaszane są z wyprzedzeniem kilku tygodni, a wytyczne często się zmieniają. Przygotowanie dokumentacją to duży nakład pracy minimum 3-5 tygodni. Zgodnie z powyższym duże zespoły mogą przygotować maksymalne 10-20 wniosków na nabór. Chętnych klientów jest dużo i zaliczka daje gwarancję podjęcia prac przez nasz zespół. Wartość proponowanej zaliczki jest przystępna, w okolicach średniej rynkowej a dzięki niej klient zapewnia sobie bardzo wysoką jakość usługi oraz opracowanej dokumentacji. Dopiero pozyskana dotacja stanowi właściwe wynagrodzenie tzw. „kwota od sukcesu”.

 

Wartość dla Państwa: Zaliczka jest symboliczna. Wydatki na przygotowanie dotacji to inwestycja w rozwój Twojej firmy.

Dlaczego potrafimy pozyskiwać dotacje lepiej niż inne firmy doradcze?

Powody są dwa:

 1. Mamy 15 lat doświadczeń w pisaniu wniosków dla przedsiębiorstw. Właściciel firmy, Szczepan Brzeski jest prekursorem dotacji w kraju – począwszy od funduszy przedakcesyjnych, pozyskuje je od 2003 r. Jest wykładowcą zagadnień funduszowych m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej i AGH. Firma Art of Finance została założona w 2006 roku. Od tego czasu firma była wielokrotnie wybierana liderem pozyskiwania dotacji w Małopolsce (m.in. za lata 2007-2013 oraz 2014 r.)
 2. Piszemy wnioski również dla siebie – tylko w ostatnich czterech latach Art of Finance pozyskała i rozliczyła na własne projekty i cele rozwojowe ponad 4 000 000,00 zł. Wszystkie projekty rozliczyliśmy a wybrane z nich otrzymały również prestiżowe nagrody.

 

Wartość dla Państwa: Kilkanaście lat doświadczenia w branży, lider w Małopolsce.

Czy ktoś nadzoruje jakość pracy Art of Finance?

Tak – wynik naszej pracy każdorazowo oceniają klienci pod względem listy rankingowej wniosków, które piszemy. Posiadamy wiele sukcesów w zakresie pozyskanych dotacji (m.in. 1 miejsca na listach rankingowych, nagrody i wyróżnienia). Dodatkowo, nasza firma przechodzi Audyty realizowane zarówno przez firmy prywatne, jak i urzędy wdrażające dotacje. Z sukcesem przeszliśmy audyty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (w latach 2013, 2014 oraz 2015) oraz Polskiej Grupy Audytorskiej z siedzibą w Warszawie (2014 r.) . Wynikiem jednego z audytów było nadanie AOF certyfikatu wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych.

 

Wartość dla Państwa: Możecie nam zaufać. Urzędy bardzo dokładnie sprawdzają jakość naszych usług.

Czy jest szansa przygotować dokumentację w tydzień lub dwa?

Generalnie nie, ale …Mistrzowie w branży potrafią. Oczywiście w naszym zespole mamy osoby, które są w stanie, w tak krótkim okresie przygotować dokumentację, jednak dzieje się to kosztem czasu wolnego. Mówiąc wprost, jeśli klient trafia do nas w ostatnim możliwym okresie, koszt przygotowania dokumentacji jest wyższy – ekspresowe wykonanie z zachowaniem wysokiej jakości pracy. Zdarza się, że klient zgłasza się zbyt późno (np. tydzień przed naborem), wówczas nie możemy przyjąć tego zlecenia.

 

Wartość dla Państwa: Potrafimy działać w warunkach silnej presji czasu, jednak profesjonalizm każe nam redukować takie ryzyka wcześniej już podczas pierwszego spotkania z klientem. Dłuższy czas opracowania pozwala dostarczyć dokumentację najwyższej jakości.

Czy mogę uzyskać dotacje wiece niż jeden raz?

Tak. Dotacje posegregowane są na „szuflady” (konkursy, działania itp.) . Naszym zadaniem jest doradzenie firmie, które szuflady pomogą zrealizować inwestycje lub cele rozwojowe. Wiemy, że rozwijająca się firma potrzebuje kapitału. Znając dobrze potrzeby klienta oferujemy wiele „szuflad” lub sygnalizujemy kiedy można pozyskać kwotę ponownie z tego samego konkursu. Nasz klient rekordzista dzięki naszej pomocy pozyskał 13 dotacji na łączną kwotę przekraczającą 10 000 000 zł.

 

Wartość dla Państwa: Pracując dla klienta myślimy długofalowo o jego rozwoju. Sukces klienta to również nasz sukces.

Jaka jest moja rola? Czy wszystkim zajmuje się AOF?

Przygotowanie dokumentacji to usługa outsourcingowa, jednakże klienci wykazują różny poziom zaangażowania. Kluczowe jest tzw. spotkanie „robocze” z właścicielem lub Zarządem firmy. Spotkanie trwa około 2-4 h i pozwala w dużym stopniu uzyskać niezbędne informacje. Jeśli klient jest „zabiegany” – wówczas nie przeszkadzamy, jeśli klient chce angażować się w pracę nad dokumentacją – współpracujemy. Potrafimy pracować zdalnie, sporadycznie piszemy wnioski „na telefon” tj. bez spotkania fizycznego z klientem – efektywność takich wniosków jest również bardzo wysoka. Po przygotowaniu dokumentacji, przesyłamy klientowi dokumenty do akceptacji, następnie drukujemy i przyjeżdżamy z nimi do podpisu lub zapraszamy do naszego biura.

 

Wartość dla Państwa: Jesteśmy elastyczni – dostosujemy się do Waszego stylu prowadzenia biznesu.

facebook
Smoothfoot