Dotacje na innowacyjne projekty

Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych tzw.twardych o wartości przekraczających
0,5 mln zł.

Biznes plany i analizy finansowe

Przygotowanie dokumentów analitycznych w tym:

 • Biznes plan inwestycji
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza NPV oraz inne analizy
 • Analiza finansowa oraz ekonomiczna

Doradztwo w rozwoju firm

Ścieżka doradztwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów:
Etap I: Diagnoza
Etap II: Doradztwo bezpośrednie
Etap III: Strategia
Etap IV: Monitoring wdrożenia

Szkolenia z zakresu Funduszy UE

Realizujemy m.in.

 • Specjalista ds.Funduszy UE
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza Finansowa i Ekonomiczna w projektach UE
 • Wykładamy zagadnienia funduszowe na 5 uczelniach wyższych.

Dotacje na innowacyjne projekty

Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje. Specjalizujemy się w projektach inwestycyjnych tzw.twardych o wartości przekraczających
0,5 mln zł.

Biznes plany i analizy finansowe

Przygotowanie dokumentów analitycznych w tym:

 • Biznes plan inwestycji
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza NPV oraz inne analizy
 • Analiza finansowa oraz ekonomiczna

Doradztwo w rozwoju firm

Ścieżka doradztwa złożona jest z 4 logicznie ze sobą powiązanych etapów:
Etap I: Diagnoza
Etap II: Doradztwo bezpośrednie
Etap III: Strategia
Etap IV: Monitoring wdrożenia

Szkolenia z zakresu Funduszy UE

Realizujemy m.in.

 • Specjalista ds.Funduszy UE
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Analiza Finansowa i Ekonomiczna w projektach UE
 • Wykładamy zagadnienia funduszowe na 5 uczelniach wyższych.

FAQ

Jak wygląda proces pozyskania dotacji?

Dotacje dystrybuowane są przeważnie w trybie konkursowym. Konkursy w ramach jednego działania ogłaszane są z częstotliwością raz na rok lub rzadziej. Właściwa agencja ogłasza konkurs. Dzieje się to przeważnie z około 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem. Konkurs trwa około 3-4 tygodni. Wtedy należy złożyć dokumentację aplikacyjną. Wyniki w formie listy rankingowej pojawiają się po około 3-6 miesiącach od zakończenia konkursu.
Ile firm jest chętnych a ile dostaje dotacje? W każdym konkursie proporcje są różne ale widoczna jest pewna zależność, przykładowo:

 • 400 firm składa dokumentacje (wniosek + biznes plan + inne załączniki)
 • 200 firm trafia na listę rankingową
 • 80 firm uzyskuje dofinansowanie (firmy z największą liczbą punktów)

Zgodnie z powyższym odsetek przyznanych dotacji to około 20% aplikujących.

 

Wartość dla Państwa – Współpraca z wyspecjalizowaną doświadczoną firmą konsultingową. Konkursy na dotacje nie są częste (1 konkurs na 2-3 lata) – szkoda czasu na eksperymenty w wyborze wykonawcy – warto postawić na firmę z doświadczeniem.

Skąd wiem czy mam szanse na dotacje?

Po jednym, maksymalnie dwóch spotkaniach z klientem określamy jakie są szanse na pozyskanie dotacji. Potrafimy to zrobić na podstawie naszych kilkunastoletnich doświadczeń z wcześniejszych konkursów. Należy jednak podkreślić, iż nie rozstrzygamy konkursów, na wynik wpływają także rezultaty projektów złożonych przez innych aplikujących. Wyznajemy zasadę szczerości w informowaniu klienta o jego szansach. Nie podpisujemy umowy z każdym klientem. Jeśli projekt jest słaby lub się nie kwalifikuje, doradzamy co w nim warto zmienić. Jeśli jest to niemożliwe, nie podpiszemy z klientem umowy. Dodatkowo, jeśli wniosek klienta odpadnie w trakcie oceny formalnej zwracamy wpłaconą zaliczkę – zgodnie z zapisem w umowie.

 

Wartość dla Państwa: Ryzyko czy Państwa firma kwalifikuje się do danego konkursu ponosi AOF.

Dlaczego mam płacić zaliczkę?

Inne firmy proponują mi usługę bez zaliczki.

Dobre firmy doradcze nigdy nie rezygnują z zaliczki. Dzieje się tak dlatego, że konkursy są cykliczne, a dokumentacje aplikacyjne bardzo złożone. Trudno przygotować dokumenty wcześniej, ponieważ konkursy ogłaszane są z wyprzedzeniem kilku tygodni, a wytyczne często się zmieniają. Przygotowanie dokumentacją to duży nakład pracy minimum 3-5 tygodni. Zgodnie z powyższym duże zespoły mogą przygotować maksymalne 10-20 wniosków na nabór. Chętnych klientów jest dużo i zaliczka daje gwarancję podjęcia prac przez nasz zespół. Wartość proponowanej zaliczki jest przystępna, w okolicach średniej rynkowej a dzięki niej klient zapewnia sobie bardzo wysoką jakość usługi oraz opracowanej dokumentacji. Dopiero pozyskana dotacja stanowi właściwe wynagrodzenie tzw. „kwota od sukcesu”.

 

Wartość dla Państwa: Zaliczka jest symboliczna. Wydatki na przygotowanie dotacji to inwestycja w rozwój Twojej firmy.

Dlaczego potrafimy pozyskiwać dotacje lepiej niż inne firmy doradcze?

Powody są dwa:

 1. Mamy 15 lat doświadczeń w pisaniu wniosków dla przedsiębiorstw. Właściciel firmy, Szczepan Brzeski jest prekursorem dotacji w kraju – począwszy od funduszy przedakcesyjnych, pozyskuje je od 2003 r. Jest wykładowcą zagadnień funduszowych m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej i AGH. Firma Art of Finance została założona w 2006 roku. Od tego czasu firma była wielokrotnie wybierana liderem pozyskiwania dotacji w Małopolsce (m.in. za lata 2007-2013 oraz 2014 r.)
 2. Piszemy wnioski również dla siebie – tylko w ostatnich czterech latach Art of Finance pozyskała i rozliczyła na własne projekty i cele rozwojowe ponad 4 000 000,00 zł. Wszystkie projekty rozliczyliśmy a wybrane z nich otrzymały również prestiżowe nagrody.

 

Wartość dla Państwa: Kilkanaście lat doświadczenia w branży, lider w Małopolsce.

Czy ktoś nadzoruje jakość pracy Art of Finance?

Tak – wynik naszej pracy każdorazowo oceniają klienci pod względem listy rankingowej wniosków, które piszemy. Posiadamy wiele sukcesów w zakresie pozyskanych dotacji (m.in. 1 miejsca na listach rankingowych, nagrody i wyróżnienia). Dodatkowo, nasza firma przechodzi Audyty realizowane zarówno przez firmy prywatne, jak i urzędy wdrażające dotacje. Z sukcesem przeszliśmy audyty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (w latach 2013, 2014 oraz 2015) oraz Polskiej Grupy Audytorskiej z siedzibą w Warszawie (2014 r.) . Wynikiem jednego z audytów było nadanie AOF certyfikatu wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych.

 

Wartość dla Państwa: Możecie nam zaufać. Urzędy bardzo dokładnie sprawdzają jakość naszych usług.

Czy jest szansa przygotować dokumentację w tydzień lub dwa?

Generalnie nie, ale …Mistrzowie w branży potrafią. Oczywiście w naszym zespole mamy osoby, które są w stanie, w tak krótkim okresie przygotować dokumentację, jednak dzieje się to kosztem czasu wolnego. Mówiąc wprost, jeśli klient trafia do nas w ostatnim możliwym okresie, koszt przygotowania dokumentacji jest wyższy – ekspresowe wykonanie z zachowaniem wysokiej jakości pracy. Zdarza się, że klient zgłasza się zbyt późno (np. tydzień przed naborem), wówczas nie możemy przyjąć tego zlecenia.

 

Wartość dla Państwa: Potrafimy działać w warunkach silnej presji czasu, jednak profesjonalizm każe nam redukować takie ryzyka wcześniej już podczas pierwszego spotkania z klientem. Dłuższy czas opracowania pozwala dostarczyć dokumentację najwyższej jakości.

Czy mogę uzyskać dotacje wiece niż jeden raz?

Tak. Dotacje posegregowane są na „szuflady” (konkursy, działania itp.) . Naszym zadaniem jest doradzenie firmie, które szuflady pomogą zrealizować inwestycje lub cele rozwojowe. Wiemy, że rozwijająca się firma potrzebuje kapitału. Znając dobrze potrzeby klienta oferujemy wiele „szuflad” lub sygnalizujemy kiedy można pozyskać kwotę ponownie z tego samego konkursu. Nasz klient rekordzista dzięki naszej pomocy pozyskał 13 dotacji na łączną kwotę przekraczającą 10 000 000 zł.

 

Wartość dla Państwa: Pracując dla klienta myślimy długofalowo o jego rozwoju. Sukces klienta to również nasz sukces.

Jaka jest moja rola? Czy wszystkim zajmuje się AOF?

Przygotowanie dokumentacji to usługa outsourcingowa, jednakże klienci wykazują różny poziom zaangażowania. Kluczowe jest tzw. spotkanie „robocze” z właścicielem lub Zarządem firmy. Spotkanie trwa około 2-4 h i pozwala w dużym stopniu uzyskać niezbędne informacje. Jeśli klient jest „zabiegany” – wówczas nie przeszkadzamy, jeśli klient chce angażować się w pracę nad dokumentacją – współpracujemy. Potrafimy pracować zdalnie, sporadycznie piszemy wnioski „na telefon” tj. bez spotkania fizycznego z klientem – efektywność takich wniosków jest również bardzo wysoka. Po przygotowaniu dokumentacji, przesyłamy klientowi dokumenty do akceptacji, następnie drukujemy i przyjeżdżamy z nimi do podpisu lub zapraszamy do naszego biura.

 

Wartość dla Państwa: Jesteśmy elastyczni – dostosujemy się do Waszego stylu prowadzenia biznesu.

facebook
Smoothfoot