Adres

Rakowicka 20h, 31-510 Kraków

Kolejowa 11,
32-700 Bochnia

NIP: 8681755990

REGON: 120193279

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczepan Brzeski „Art of Finance Doradztwo Biznesowe”, ul. Kolejowa 11/1., 32-700 Bochnia. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony - art. 6 ust 1 lit. f) RODO). Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne i hostingowe. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż będzie to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

facebook
Smoothfoot