26.03.2020 Szczepan Brzeski

Uwaga. Ważne dla przedsiębiorstw w Małopolsce 🔥
Mamy oficjalne potwierdzenie nowych środków pomocowych.
👉 192 mln zł trafi na pomoc przedsiębiorcom,
👉 35 mln zł przeznaczono na korzystne pożyczki obrotowe dla firm na utrzymanie miejsc pracy.
Więcej szczegółów tutaj: https://cutt.ly/9tmFFJy
Oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb… jednak jest to też jeden ze sposobów aby przeciwdziałać spadkowi rentowności.
#FunduszeUE #MalopolskaPrzeciwCovid19

facebook
Smoothfoot