16.08.2018 Szczepan Brzeski

Dotacje dystrybuowane są przeważnie w trybie konkursowym. Nabory w ramach jednego działania ogłaszane są z częstotliwością raz na rok lub rzadziej.

I dalej po kolei:
1️⃣ ️Właściwa agencja ogłasza konkurs. Dzieje się to przeważnie z około 2-4 tygodniowym wyprzedzeniem.
2️⃣️ Konkurs trwa około 3-4 tygodni. Wtedy należy złożyć dokumentację aplikacyjną. Koniecznie pracę nad dokumentacją należy zacząć wcześniej.
3️⃣ ️Wyniki w formie listy rankingowej pojawiają się po około 3-6 miesiącach od zakończenia konkursu.

Ile firm jest chętnych a ile dostaje dotacje? W każdym konkursie proporcje są różne ale widoczna jest pewna zależność, przykładowo:

▶️400 firm składa dokumentacje (wniosek + biznes plan + inne załączniki)

▶️200 firm trafia na listę rankingową

⏩80 firm uzyskuje dofinansowanie (firmy z największą liczbą punktów – ograniczeniem jest budżet naboru)

Zgodnie z powyższym odsetek przyznanych dotacji to około 20% aplikujących. Wśród wniosków przygotowywanych przez AOF efektywność jest kilkukrotnie wyższa, a niekiedy nawet 100 procentowa.

✅Wartością dla klienta jest współpraca z wyspecjalizowaną doświadczoną firmą konsultingową.

✅Konkursy na dotacje nie są częste (1 konkurs na 2-3 lata) – szkoda czasu na eksperymenty w wyborze wykonawcy – warto postawić na firmę z doświadczeniem.

Zespół Art of Finance wie jak sięgać po dotacje. Również na trudne projekty.

facebook
Smoothfoot