28.07.2018 Szczepan Brzeski

Miło nam poinformować, że Zespół AOF będzie świadczył usługi doradcze na rzecz firmy: SALCO


Jednym z działań będzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego w ramach Oś 4 RPO województwa małopolskiego Działanie 4.2 EKO – przedsiębiorstwa

facebook
Smoothfoot