24.05.2018 Szczepan Brzeski

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(„Polityka”)

§ 1 Postanowienia Ogólne/Newsletter/Formularz kontaktowy/

1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szczepan Brzeski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Szczepan Brzeski „ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe”, ul. Kolejowa 11/1, 32-700 Bochnia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8681755990, REGON: 120193279.
2.
Jeśli dokonał Pan/Pani zapisu do naszego newslettera i pobrał Pan/Pani poradnik lub publikację będziemy przetwarzać Pana/Pani adres email w celu przesyłania Panu/Pani naszych informacji handlowych i marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku Pana/Pani zgoda (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).
3.
Jeśli złożył Pan/Pani zapytanie za pośrednictwem dostępnego na naszej witrynie (www.aof.pl) formularza kontaktowego oznacza to, że przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawa przetwarzania danych to w tym wypadku realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust 1 lit. f) RODO).
4.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną Polityką Prywatności, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
5.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6.
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym oraz w trakcie zapisu do newslettera i pobrania poradnika lub publikacji, o których mowa w pkt. 2 powyżej, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
7.
Każda osoba, której danych osobowych jesteśmy administratorem ma prawo do:
a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
e) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych (co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody),
f) przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.
Kontakt z osobą nadzorującą u nas przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@aof.pl
9.
Zwracamy uwagę, iż mamy prawo udostępniać Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
10.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11.
Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i podmiotom, które pomagają nam przy ich przetwarzaniu w ramach obsługi naszej strony internetowej www.aof.pl i hostingu gromadzonych za jej pośrednictwem danych (tj. firmom informatycznym i hostingowym).
12.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru gospodarczego.
13.
Dane osobowe przetwarzają tylko i wyłącznie osoby przez nas upoważnione.
14.
Jeśli dokonał Pan/Pani zapisu na newsletter i pobrał Pan/Pani poradnik lub publikację, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy do czasu, aż nie zrezygnujesz Pan/Pani z naszego newslettera.
15.
Jeśli przekazał nam Pan/Pani swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego w związku z zapytaniem, które do nas Pan/Pani skierowała, Pania/Pani dane przetwarzamy przez okres obsługi Pana/Pani zapytania.
16.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po rezygnacji z newslettera i zakończenia obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§ 2 Pliki cookies

1.
Witryna www.aof.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Szczepan Brzeski „Art of Finance Doradztwo Biznesowe” ul. Kolejowa 11/1, 32-700 Bochnia w celu optymalizacji działań.
5.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny internetowej www.aof.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu (zapis na newsletter, pobranie poradnika, formularz kontaktowy);
b)pliki cookies ułatwiające poprawianie naszej witryny internetowej, np. zbierające informacje statystyczne o ruchu użytkowników na witrynie, ich aktywności oraz sposobach korzystania z niej, dzięki czemu może ona być bardziej dostosowana do Pana/Pani potrzeb.
c)Pliki cookies umożliwiające zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień, jakich dokonywałeś na naszej witrynie (np. języka witryny). Te pliki cookies używane są przez nas oraz podmioty trzecie, które świadczą pewne usługi w witrynie (np. przez media społecznościowe, których wtyczki znajdują się w witrynie).
6.
Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywanie na Pana/Pani urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym, bądź wszystkim, witrynom na ich przechowywanie, bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Pana/Pani urządzeniu taki plik.
7.
Może Pan/Pani także w każdej chwili usunąć te pliki cookies, które już zostały zapisane na Pana/Pani urządzeniu.
8.
Jednocześnie informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.
9.
W celu zablokowania przyjmowania plików cookies, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Pana/Panią przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też Pan/Pani skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

Data aktualizacji tej wersji Polityki: 24.05.2018 r.

facebook
Smoothfoot