21.05.2018 Szczepan Brzeski

 

Od 16 lat doradzam w rozwoju firm i organizacji, w tym również w pozyskiwaniu dotacji. Poniżej 9 kroków związanych z pozyskaniem i rozliczeniem dotacji UE na przykładzie projektów inwestycyjnych tzw. twardych.

 

1.Zdiagnozuj ten konkretny konkurs w którym twój projekt wpisuje się w zakres wsparcia. Dotacje UE dystrybuowane są w formie dziesiątek konkursów. System dystrybucji można porównać do komody z szufladami. Trzeba wybrać jedną właściwą.

2. Zapoznaj się dokumentami (wytyczne do konkursu)

3. Zdiagnozuj szanse na pozyskanie dotacji (w ramach wytycznych jest tzw. karta oceny merytorycznej). Dzięki temu wiesz czy projekt „jest mocny”, „ma szanse”, „trudny” lub „bez szans”.

4. Poziom wsparcia różni się w zależności od podmiotu aplikującego (firma, samorząd lub inne organizacje) oraz lokalizacji inwestycji. Przykładowo dla firm inwestujących w Małopolsce dotacja stanowi 55% wartości inwestycji. W tym kroku zaplanuj i zorganizuj finansowanie pozostałej części inwestycji np. kredyt bankowy. Łącznie należy przedstawić plan na finansowanie 100% wartości inwestycji.

5. Zdefiniuj strategię (plan) pozyskania dotacji. Być może będziesz musiał wykonać dodatkowe działania np. projekt badawczo- rozwojowy.

6. Przygotuj skrupulatnie swoją dokumentację. Ocena agencji jest bardzo rygorystyczna. Możesz to zrobić sam lub zlecić firmie doradczej.

7. Złóż wniosek i czekaj około 3-6 miesięcy na wyniki.

8. Odszukaj swoją firmę (samorząd, etc.) na liście podmiotów którym przyznano wsparcie. Gratulacje! Celebruj sukces! – ale nie za długo bo przed tobą projekt do realizacji.

9. Zrealizuj i rozlicz projekt zgodnie z opisem w dokumentacji aplikacyjnej.

Do dzieła! 😊


30 marca br. ogłoszono wyniki konkursu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej PO Polska Cyfrowa. Projekt który przygotowywała firma którą prowadzę Art of Finance Doradztwo Biznesowe uzyskał wsparcie blisko 21 mln zł („Modernizacja zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZOSIA”). W tym wypadku dotacja wyniosła 100% wartości projektu. 💯💯💯

facebook
Smoothfoot