30.03.2018 Szczepan Brzeski

Dzięki Art of Finance Doradztwo Biznesowe firma pozyskała ponad 21 ,6 mln dotacji.

30 marca br. ogłoszono wyniki konkursu w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej PO Polska Cyfrowa. Projekt który przygotowywała firma którą prowadzę Art of Finance Doradztwo Biznesowe uzyskał wsparcie blisko ‼️ ‼️21 mln zł ‼️ ‼️ („Modernizacja zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZOSIA”). W tym wypadku dotacja wyniosła 100% wartości projektu.

Ten gigantyczny grant UE ma na celu synchronizację systemu gromadzenia i upowszechniania w Internecie polskich zasobów dziedzictwa kultury dla ponad 140 kluczowych instytucji kultury, ośrodków naukowych, rządowych i muzeów.

MEGA MOCNY projekt! ✌️

Zespół osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentacji wynosił kilkanaście osób. AOF przygotowywało Wniosek oraz Studium Wykonalności Inwestycji (odpowiednik Biznes Planu). Ostatecznie studium wykonalności liczyło ponad 250 stron twardych rzeczowych danych.


Teraz, Narodowe Archiwum Cyfrowe i dziesiątki partnerów ruszają z pełnym wdrożeniem.

facebook
Smoothfoot