08.02.2018 Szczepan Brzeski

Dzięki Art of Finance Doradztwo Biznesowe firma pozyskała ponad 1,7 mln dotacji. CKBrowar zainwestuje w pierwszą w swojej historii linię do produkcji piwa butelkowego.🍻

Cieszymy się iż dzięki naszym staraniom firma dynamicznie zwiększy swoją konkurencyjność zarówno w Krakowie jak i w całej Polsce.

Tak smaczne dotacje to my szczególnie lubimy pozyskiwać:)

Dotacja została przyznana w ramach RPO Województwa Małopolskiego poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP
Info: http://www.rpo.malopolska.pl/…/344_tyb_b_Lista_podstawowa.p…

Źródło rysunku: jedna z ofert wykonania linii produkcyjnej https://www.flottweg.com/…/zastosowan…/napoje/piwo-overview/

facebook
Smoothfoot