29.01.2018 Szczepan Brzeski

Podpisanie znaczącej umowy

Miło nam poinformować, że Zespół AOF będzie świadczył usługi doradcze na rzecz instytucji: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Jednym z działań doradczych będzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego w ramach:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
II E-administracja i otwarty rząd
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

facebook
Smoothfoot