10.01.2018 Szczepan Brzeski

Podpisanie znaczącej umowy

Miło nam poinformować, że Zespół AOF będzie świadczył usługi doradcze na rzecz firmy: Stacja narciarska Tylicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednym z działań będzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu inwestycyjnego w ramach Oś 6 RPO województwa małopolskiego Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3
Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu; Poddziałanie 6.3.1; Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr.

Już wcześniej współpraca z AOF zaowocowała przyznaniem dotacji w ramach programu SWISS.

facebook
Smoothfoot